Toetsing

Na ontvangst van een schriftelijke aanvraag voor een financiële bijdrage wordt het verzoek besproken in een bestuursvergadering van de Sint Franciscus Stichting. Deze wordt getoetst aan uitgebreide criteria waarna de aanvrager bericht krijgt. Het besluit van het bestuur is bindend.

Indien het bestuur akkoord gaat met uw aanvraag, wordt verzocht de naam van de Sint Franciscus Stichting te vermelden. Het logo van de Sint Franciscus Stichting ontvangt u digitaal van ons.

Tijdig toesturen

Uw aanvraag dient ruim voor aanvang van het project en minimaal 14 dagen voor onze bestuursvergadering bij ons binnen te zijn.

De bestuursvergaderingen voor 2024 zijn gepland op:

  • dinsdag 13 februari
  • dinsdag 7 mei
  • dinsdag 17 september
  • dinsdag 17 december