Sint Franciscus Stichting

De stichting heeft als doel Woerdense projecten financieel te ondersteunen

Lokaal betrokken

De Sint Franciscus Stichting is een Woerdense stichting die zich ten doel stelt lokale projecten financieel te ondersteunen. Wij ondersteunen maatschappelijke initiatieven en projecten op het gebied van:

Onderwijs, gezondheidszorg en welzijn

Kunst, cultuur en religie

U

Onderzoek

Educatie

Sociaal maatschappelijk

Sport en spel

Natuur en milieu