Kom ik in aanmerking?

Aanvragen voor een gift of financiële bijdrage dienen betrekking te hebben op activiteiten die aansluiten bij de doelstellingen van de Sint Franciscus Stichting. Wij steunen voornamelijk doelen in de gemeente Woerden inclusief de kernen Harmelen, Kamerik en Zegveld. Onze bijdragen zijn gericht op:

Onderwijs, gezondheidszorg en welzijn

Kunst, cultuur en religie

U

Onderzoek

Educatie

Sociaal maatschappelijk

Sport en spel

Natuur en milieu

De Sint Franciscus Stichting biedt geen structurele financiële steun en behandelt geen aanvragen van individuen en van instellingen met winstoogmerk.