Bestuur

Bij de Sint Franciscus Stichting zijn 5 bestuursleden aangesteld. Het bestuur bestaat uit:

Harry Streng Voorzitter
Chris Schalkwijk Vice-voorzitter en penningmeester
Ans Kromwijk-van Vliet Secretaris
Kees Straver Commissaris Willemshoeve
Monique van Breukelen Bestuurslid

bestuur sint franciscus stichting 1948

Lijst van regenten in 1948:
J.Th. Verhoef, veehouder
J.E. Siero, aannemer van schilderwerken
Mr. A.F. van den Bosch, advocaat en procureur, secretaris-penningmeester
A. van der Hoeven, pastoor, voorzitter
J.C. Ruijs, fabrieksdirecteur
J.G. Lunenburg, fabrieksdirecteur en exporteur
S.M. Janssen, kapelaan
Moeder-overste Gemina staat ook op de foto, alsmede de vrouwen van de regenten.