Aanvraag­procedure

Sint Franciscus Stichting neemt alleen aanvragen in behandeling die passen binnen haar doelstellingen. Lees daarom eerst de richtlijnen en criteria voor donaties op deze site. Twijfelt u of uw aanvraag hieraan voldoet? Neem dan contact met ons op.

Aanvragen ontvangen wij graag per post of per email. U kunt uw aanvraag sturen naar:

Sint Franciscus Stichting,
t.a.v. het Bestuur,
Utrechtsestraatweg 50,
3445 AS Woerden

Uw aanvraag bevat:

  • Een omschrijving van uw organisatie
  • De doelstellingen van uw organisatie
  • Een uitgebreide omschrijving van het project met daarin informatie over de locatie, het bereik, de leeftijdscategorie van de doelgroep en vermelding van aanvang en sluiting van het project
  • Een begroting met een bijbehorend dekkingsplan van het project
  • Eventuele samenwerking met andere instanties
  • Vermelding van mogelijke aanvragen voor hetzelfde doel bij andere instanties

Wij wijzen u erop dat incomplete aanvragen niet in behandeling worden genomen.